text.skipToContent text.skipToNavigation

Tillagd i din kundvagn

Meddelande om dataskydd 

1. Allmänt

Henkel Norden AB, nedan kallat Henkel, respekterar integriteten hos varje person som besöker vår webbplats. Vi skulle nu vilja informera dig om vilken typ av data som samlas in av Henkel och hur de används. Du kommer även att få veta hur du kan utöva dina rättigheter som registrerad.
Alla eventuella ändringar av detta meddelande om dataskydd kommer att offentliggöras på denna sida. På så sätt kan du när som helst inhämta information om vilka data vi samlar in och hur vi använder dessa data.
Detta meddelande om dataskydd gäller inte för webbplatser som kan nås via hyperlänkar på Henkel-webbplatser.


2. Insamling, användning och behandling av personuppgifter

Det ansvariga företagets namn: Henkel Norden AB
Det ansvariga företagets adress: Gustavslundsvägen 151 A, 167 51 Bromma
Henkel använder personuppgifter främst för att tillhandahålla denna webbplats till användarna och för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt och säker. All ytterligare behandling av uppgifterna sker endast på grundval av andra lagstadgade skyldigheter eller tillstånd eller om respektive användare har samtyckt till Henkel.
Henkel lagrar och behandlar data specifikt i följande syften:
När användare besöker webbplatsen genomför Henkel automatisk insamling och lagring av vissa data. De inbegriper: den IP-adress eller det enhets-ID som har tilldelats till respektive ändenhet, som vi behöver för att överföra begärt innehåll (t.ex. i synnerhet innehåll, texter, bilder och produktinformation samt datafiler som erbjuds för hämtning osv.), användarnas aktivitet inom webbplatsens sammanhang, respektive ändenhets typ, vilken typ av webbläsare som används samt datum och tid för användning.
Henkel lagrar denna information i högst 7 dagar i syfte att upptäcka och arbeta mot missbruk.
Henkel använder även denna information för förbättringar av tjänstens utformning, egenskaper och funktioner samt allmänna administrationsuppgifter.
Utöver detta raderar eller anonymiserar Henkel data om användning, inklusive IP-adresserna, utan onödigt dröjsmål, så snart de inte längre behövs för ovan nämnda syften.
Behandlingen och användningen av data är baserade på lagstadgade bestämmelser som rättfärdigar dessa åtgärder på grund av att (1) behandlingen är nödvändig för tillhandahållandet av webbplatsen, eller (2) Henkel har ett överordnat legitimt intresse av att säkerställa och förbättra webbplatsens funktion och felfria drift samt dess anpassning efter användarnas behov.
Mottagare av den insamlade informationen kan inkludera medlemmar i ansvariga interna avdelningar, andra anslutna företag i Henkel, externa tjänsteleverantörer (t.ex. för webbhotell och innehållshantering, marknadsföringsbyråer, andra tredjepartsleverantörer om detta är nödvändigt för de tjänster de tillhandahåller), myndigheter vid utövandet av sina respektive skyldigheter och befogenheter, till exempel i händelse av en officiell begäran från deras sida, eller om detta är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara Henkels rättigheter, och nuvarande eller framtida förvärvare av Henkel-företag i händelse av en affärstransaktion, såsom en försäljning, fusion eller förvärv.


3. Ytterligare behandling av personuppgifter

Kontakta vårt företag
Du kan ha lämnat dina kontaktuppgifter via vårt kontaktformulär (Kontakta vårt företag). Vi kommer att använda dina data för att svara på din begäran.
Behandlingen och användningen av dina data är baserade på lagstadgade bestämmelser som rättfärdigar dessa åtgärder på grund av att behandlingen är nödvändig för bearbetningen av din begäran.
Om du inte har lämnat ditt samtycke till en längre lagringsperiod, t.ex. under interessanthantering, kommer vi inte att lagra data längre än vad som krävs för att fullgöra ovan nämnda syfte eller så länge som krävs enligt eventuella lagstadgade skyldigheter att lagra data.


4. Cookies, Pixel, fingeravtryck och liknande tekniker

Denna webbplats använder cookies och liknande tekniker. Cookies är små enheter av data som tillfälligt lagras på din enhets hårddisk av din webbläsare som är nödvändiga för att använda vår webbplats. En cookie innehåller ofta en unik identifierare, som är ett slumpmässigt genererat nummer och lagras på din enhet. Vissa upphör att gälla i slutet av din webbplats-session; andra finns kvar på din enhet längre. Tekniskt nödvändiga kakor används automatiskt. Andra cookies (eller liknande tekniker) kommer endast att tillämpas baserat på ditt tidigare samtycke.
Det finns olika typer av cookies. Första parts cookies är de som placeras av den webbplats som besöks och kan bara läsas av den webbplatsen. Tredjepartscookies är de som placeras av andra organisationer som vi använder för olika tjänster. Till exempel använder vi externa analystjänstleverantörer som placerar cookies för våra räkning för att berätta vad som gillas eller inte gillas på vår webbplats. Dessutom kan webbplatsen du besöker innehålla inbäddat innehåll från till exempel YouTube, som i sin tur kan ställa in sina egna cookies.
En pixel är vanligtvis inte mer än en pixel x 1 pixel transparent bild, som placeras på webbplatsen för att samla in data som IP-adress, webbläsartyp, åtkomsttid eller tidigare inställda kakor i syfte att anpassa innehållet eller gör surfningen effektivare och enklare. De används ofta i kombination med cookies eftersom pixlar genererar och hanterar cookies.
Under förutsättning att du samtycker till kommer webbplatsen att samla in data om en enhets operativsystem, webbläsare, språk, installerade teckensnitt, IP-adress, plugins och ytterligare information. På så sätt kan en enhet identifieras igen för användarrelevanta marknadsföringsändamål.
Du hittar mer information om kakor och annan teknik som används av vår webbplats och deras syften på vår webbplats under “Cookies” och “Cookie-inställningar”. Där kan du också när som helst dra tillbaka ditt samtycke med verkan för framtiden genom att inaktivera respektive cookie-inställning.
a) Mapp Intelligence (tidigare Webtrekk)
b) Google Ads
c) Google Campaign Manager 360 (tidigare DoubleClick)
d) Sociala media


5. Dina rättigheter som registrerad/dataskyddsombud

Du kan när som helst hävda rätten att få åtkomst till dina uppgifter. Förutsatt att respektive krav är uppfyllda, kan du även hävda följande rättigheter:

  •  Rätt till rättelse
  •  Rätt till radering
  •  Rätt till begränsning av behandling
  •  Rätt att anföra ett klagomål till respektive behöriga tillsynsmyndighet inom dataskydd
  •  Rätt till dataportabilitet (från den 25 maj 2018)
  •  Rätt att göra invändningar

Vid behandling som omfattar dina personuppgifter, som utförs på grundval av Henkels legitima intresse, har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter av skäl som härrör från din specifika situation. Henkel kommer då att upphöra med den behandlingen, utom om Henkel kan bevisa viktiga skäl till behandlingen som förtjänar att försvaras och väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara mot rättsliga anspråk.
Om du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter kan du när som helst dra tillbaka dem med verkan för framtiden.
I dessa fall eller om du har några andra frågor eller önskemål som rör dina personuppgifter ber vi dig skicka ett e-postmeddelande eller ett brev till: Data Privacy, Henkel Norden AB, Gustavslundsvägen 151 A, 167 51 Bromma (e-post: dataprivacy.se@henkel.com)