text.skipToContent text.skipToNavigation

Tillagd i din kundvagn

Försäljningsvillkor

Priser
Samtliga priser  anges exklusive moms som tillkommer med 25%. Vi förbehåller oss rätten att under året göra eventuella prisjusteringar. 

Utbildning
Vid avbokning senare än 30 dagar innan kurs debiteras 25% av kursavgiften, senare än 14 dagar innan kurs debiteras
50% av kursavgiften, senare än 7 dagar innan kurs debiteras 100% av kursavgiften. 100% av kursavgiften återbetalas vid uppvisande av läkarintyg.

Betalningsvillkor
Betalning skall vara Schwarzkopf Professional tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning
äger Schwarzkopf Professional rätt att debitera lagreglerad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta med 8% utöver gällande diskonto.

Fraktvillkor
För order under 1 200 kr exkl. moms debiteras en serviceavgift på 145 kr. Order över 1 200 kr exkl. moms levereras fritt från serviceavgift.

Leveransinformation
Vi levererar endast inom Sverige. Vi skickar varorna med Posten Företagspaket. När chauffören levererar ditt paket är det viktigt att du kontrollerar att du fått det antal paket som står på kvittensen. Om något saknas be chauffören göra en notering om det på kvittensen innan du skriver på.
Om godset är skadat kan du välja att låta det gå i retur, eller ta emot paketet. Kontakta i så fall omgående vår kundtjänst på telefon 010-480 76 00 innan du gör något mer med leveransen. Be också chauffören göra en notering om skadan på kvittensen. Leverans sker före klockan 17.00 måndag–fredag. Om du inte finns på plats när Posten försöker leverera går paketet till ditt närmaste utlämningsställe. Posten lämnar då en avi med information om var paketet finns att hämta. För att undvika det brukar vi när du beställer fråga dig om du är på plats de närmaste dagarna och anpassa leveransdagen efter detta. Kontakta kundtjänst om du inte fått din leverans. En följesedel bifogas alltid leveransen. Där kan du se vilka artiklar och hur många som skall finnas med. Kontakta
Kundtjänst vid eventuella avvikelser. Fakturan kommer med posten till din brevlåda eller så kan du få den skickad med e-post som en pdf-fil. På fakturan står information om beställda men ej levererade artiklar. Antingen är artikeln restnoterad och levereras senare eller så är den slut i lager och du får då beställa igen.
Kontakta gärna kundtjänst för information om när en vara finns tillgänglig.

Övrigt
Anmärkningar gjorda senare än 7 dagar efter varans mottagande godkännes ej.
 
 

Implementering av Förordning (EU) 2019/1148  om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.

Enligt den nya Förordningen (EU) 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer (som ersätter Förordning (EU) 98/2013) är vi skyldiga att informera er om att oxidativa hårfärger, blekningsmedel och permanentprodukter innehåller väteperoxid (H2O2), CAS No 7722-84-1 i en halt upp till 12%, och faller inom definitionen av ’reglerade sprängämnesprekursorer’ enligt denna förordning. Enligt kraven i artikel 7(1), informerar vi er härmed om att alla misstänka transaktioner, betydande försvinnanden och stölder av allmänheten skall rapporteras till den nationella kontaktpunkten. Vänligen se https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf