text.skipToContent text.skipToNavigation

Tillagd i din kundvagnINTENTION NOW dokumenterar den växande rörelsen mot självuppfyllelse genom medvetna val. Fler och fler människor fokuserar på att bygga självförsörjande livsstilar som positivt påverkar hälsan och välbefinnandet för dem omkring och för planeten som helhet. INTENTION NOW kanaliserar individens kraft att påverka de mångas efterföljd. Det handlar om att vara den förändring du vill se.VAD DU BEHÖVER FÖR ATT ÅTERSKAPA DENNA TREND

Salongsservice: MUTED BRONZE

INTENTION NOW är centrerad kring ett holistiskt förhållningssätt till livet och planeten; färgtjänsten MUTED BRONZE tar med denna holistiska inställning till hårfärgens värld. Att närma sig håret som helhet och använda placeringstekniker som lyfter de ofta använda dual appliceringarna och tjänster för vithårstäcking till en annan nivå. Helt nya IGORA ZERO AMM möjliggör färg utan kompromisser för medvetna kunder. Den appliceras som helhet på återväxten innan tre olika toner appliceras mot topparna, vilket skapar en skimmerliknande effekt.VAD DU BEHÖVER FÖR ATT ÅTERSKAPA DENNA SALONGTJÄNST